Thursday, January 9, 2020

District Education Innovation Festival - 2019-2020

એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ ૨૦૧૯ - ૨૦૨૦ 

ગાંધીનગર જિલ્લા એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ - ૨૦૧૯ - ૨૦૨૦ નું આયોજન તા. ૬ - ૭ - ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ ના રોજ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ગાંધીનગર માં કરવામાં આવ્યું. જેમાં આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, શાહપુર દ્વારા રમતા રમતા શિક્ષણ નવાચાર રજુ કરવામાં આવ્યું.

ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને સામાન્ય જ્ઞાન જેવા વિષયોના વિવિધ મુદ્દાઓને સરળતાથી અને રસપૂર્વક શીખવવા માટે શિક્ષક દ્વારા વિવિધ પ્રકારની સામાન્ય રમતોનું આયોજન શાળા કક્ષાએ કરવામાં આવેલ છે. જે રમતોમાં બાળકો પણ તેમની સક્રિય ભાગીદારી દ્વારા વિષય મુજબનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે. અહી રજુ કરવામાં આવેલ રમતો માં શિક્ષકની  ભૂમિકા ફક્ત માર્ગદર્શકની રહે છે કારણકે મોટા ભાગની રમતો બાળકો જાતે જ રમે છે અને ભાગ લે છે. આ માટે શાળા કક્ષાએ નીચે મુજબની રમતોનું હાલમાં આયોજન કરેલ છે. વર્ગખંડ ની નિરસતા ને દૂર કરવા માટે શિક્ષક એકમને પૂર્ણ કર્યા બાદ આ પ્રકારની રમત કે પ્રતિયોગીતા નું આયોજન કરે છે.
૧. ગણિત સાપ સીડી.
ગણિત સાપ-સીડી., જેમાં સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવી રકમો દરેક અંકમાં લેવામાં આવે છે. જેમાં ચઢતા ક્ર્રમ માં આવતા ઉત્તર વખતે બાળક ઉપર વધે છે  તેમજ ઘટતા ક્રમ ના ઉત્તર વખતે નીચેના ક્રમમાં ઉતરે છે. તેમ કરતા જે બાળક સૌથી પહેલા મંજિલ સુધી પહોચે છે તે વિજેતા બને છે.
૨. હું કોણ છું.?
બાળકો કોઈ એક ઉત્તર મન માં ધારી લે છે.બાકીના બાળકો તે તે ઉત્તર વિષે અન્ય પેટા પ્રશ્નો પૂછે છે અને તેમ કરતા કરતા ઉત્તર ની નજીક પહોચે છે, આ માટે શિક્ષક દ્વારા પ્રશ્નોની એક સાંકળ રચવામાં આવે છે. જેમ કે વિદ્યાર્થી મોર ધરી લે છે. બાળકો તરફથી પૂછવામાં આવે છે કે ... શું તે એક પક્ષી છે ? શું તે પાણી માં રહે છે ? આમ આમ એક એક કરતા બાળકો જવાબની નજીક પહોચે છે.
૩. મ્યુજીકલ બોક્ષ.
એક બોક્ષ માં શબ્દોની પટ્ટી મુકવામાં આવે છે. બાળકો ગોળાકારમાં બેસી મ્યુજિક ની સાથે દડો ગોળ ફેરવે છે, મ્યુજિક બંધ થતા જે બાળક પાસે દડો રહે છે તે બોક્ષમાંથી ચિઠ્ઠી ઉપાડી શબ્દ વિષે વાક્ય બોલો છે. જે બાળક વાક્ય બોલી શકતું નથી તે રમતમાંથી બહાર થઇ જાય છે. જે બાળક ઉત્તર આપે છે તે ૨ પોઈન્ટ મેળવે છે. અને રમત આગળ વધે છે.
૪. કૌન બનેગા બુદ્ધિમાન.?
અ રમતમાં બે બાળકો સામસામે બેસે છે, સ્પ્યારલ કરેલ એક બુકની એક તરફ પ્રશ્ન હોય છે અને બીજી તરફ ચાર વિકલ્પ સાથે સાચો જવાબ આપેલ હોય છે.  જેમ બાળક સાચો જવાબ આપે છે તેમ તેમ રમત આગળ વધે છે. અને બાળક પોઈન્ટ મેળવે છે અધ વચ્ચે ક્યાય બાળક અટકે તો  રમતમાં લાઈફ લાઈન પણ રાખવામાં આવે છે.
૫. શબ્દોની રેલગાડી.
આ રમતમાં શિક્ષક બાળકોને એક પ્રશ્ન પૂછે છે, તેનો જે ઉત્તર આવે છે તેના અનુરૂપ બાળકો આગળ વાક્ય બોલતા જાય છે. જેમ કે શિક્ષક પૂછે છે કે કયા ગ્રહ પર જીવન છે ? કોઈ બાળક  ઉત્તર આપે છે પૃથ્વી, તો તે એન્જીન બને છે બાકીના બાળકમાં જે બાળકો આગળ વાક્ય બોલતા જાય છે જેમ કે પૃથ્વી ગોળ છે, પૃથ્વી પર પાણી છે તેમ તેમ  બાળકો રેલગાડીમાં જોડાતા જાય છે, જે બાળક વાક્ય બોલી શકતો નથી તે પોતાના સ્થાન પર બેસી રહે છે. જયારે રેલગાડી પૂરી થાય છે ત્યારે તમામ બાળકો તેમને તેર તાળીનું માન આપે છે.
૬. પ્રશ્નપટ્ટી નો ખેલ.
આ રમતમાં જેટલા બાળક હોય તેટલા પ્રશ્ન ની પટ્ટી બનાવવામાં આવે છે અને બાળકોને વહેચવામાં આવે છે. શિક્ષક બાળકોને એક પ્રશ્ન પૂછે છે. જે બાળક પાસે તેનો જવાબ હોય છે તે ઉત્તર આપે છે. જે બાળક સાચો ઉત્તર આપે છે તેને અન્ય બાળકને પ્રશ્ન પૂછવાની તક મળે છે, ખોટો ઉત્તર આપનાર બાળક રમતમાં ચાલુ રહે છે પરંતુ તે પ્રશ્ન પૂછી શકતો નથી.


Friday, September 13, 2019

પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત
ગ્રીન સ્કુલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા – ૨૦૧૯

     પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત અંતર્ગત અત્રેની શાહપુર પ્રાથમિક શાળામાં તા. ૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. શાળાના આચાર્ય શ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ દ્વારા બાળકોને શાળામાં પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ નહિ કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ  શાળાના વિદ્યાર્થીઓની અને શિક્ષકોની  એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં ગામ માં દરેક દુકાન અને લોકોને રૂબરૂ મુલાકાત કરી પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ નહિ કરવા માટે બાહેધરી લેવામાં આવી. તેમને પ્લાસ્ટીકના ઉપયોગ થી થતું નુકશાન વિષે અને પોતાના વિસ્તારને પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરવા માટે લોકોને સમજાવવામાં આવ્યા. આ અભિયાન માં બાળકો સાથે ગામના સરપંચ શ્રી બાલુબેન બાબુજી ઠાકોર, ગામના તલાટી શ્રી ગૌતમભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ તથા પંચાયત સભ્યોએ પણ પોતાનું સમર્થન આપ્યું અને શાળાના આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે પૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી.
Tuesday, March 12, 2019

સતકર્મ

શહીદો માટે સતકર્મ
પુલવામામાં શહીદ થયેલ જવાનોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય તથા શાહપુર પ્રાથમિક શાળાના સંયુક્ત ઉપક્રમે શાળામાં પ્રાર્થના સભા અને કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન ગત સપ્તાહે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રાર્થના સભા માં શાળા પરિવાર અને ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા. આ પ્રાર્થના સભામાં તેમના દ્વારા ફંડ એકત્ર કરવાની વાત રજુ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ગ્રામજનો દ્વારા શાળામાં ૪૭૦૦૦/- રૂપિયા જેટલી રકમ એકત્ર કરવામાં આવી હતી. આ રકમનો ચેક આજ રોજ શાળાના આચાર્યશ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિના હસ્તે ગાંધીનગર જીલ્લા કલેકટર સાહેબને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીનગર કલેકટર શ્રી એસ. કે. લાંગા સાહેબે શાળા પરિવાર અને ઉદાર હાથે ફાળો આપનાર શાહપુર ગ્રામજનો નો અભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

Wednesday, January 16, 2019

INSPIRE 2018-2019

શાહપુર પ્રાથમિક શાળાની વિજ્ઞાન - ગણિત પ્રદર્શનની કૃતિની રાજ્ય કક્ષાના પ્રદર્શન માટે પસંદગી. 


           ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ સ્કીમ માનાંક ૨૦૧૮ -૨૦૧૯ અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શન નું આયોજન તા. ૧-૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શાહપુર પ્રાથમિક શાળા, ગાંધીનગર ની બે કૃતિ રજુ કરવામાં આવી હતી. જેમાં રોલિંગ બેરીયર સીસ્ટમ ની રાજ્ય કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે પસંદગી થઇ છે  આ કૃતિ રજુ કરનાર નિશા અનિલભાઈ વાળંદ તથા તેમના માર્ગદર્શક શિક્ષક શ્રી કમલેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ ભુજ મુકામે યોજાનાર રાજ્ય કક્ષાના વિજ્ઞાન - ગણિત પ્રદર્શનમાં પોતાની કૃતિ રજુ કરશે. 
Wednesday, January 9, 2019

ઇન્કમટેક્ષ - ૨૦૧૮ - ૨૦૧૯

ઇન્કમટેક્ષ - ૨૦૧૮ - ૨૦૧૯


નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટે ઇન્કમટેક્ષ ની ગણતરી કરવા માટે HITESH AHJOLIYA દ્વારા ખુબ જ સરળ રીતે બનાવેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

ઇન્કમટેક્ષ - ૨૦૧૮ - ૨૦૧૯

Monday, January 7, 2019

INSPIRE - 2018

INSPIRE AWARD SCHEME MANANK - 2018-19


ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ સ્કીમ માનાંક ૨૦૧૮ -૨૦૧૯ અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શન નું આયોજન તા. ૧-૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ના રોજ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું. જેમાં શાહપુર પ્રાથમિક શાળા, ગાંધીનગર ની બે કૃતિ રજુ કરવામાં આવી.Friday, December 28, 2018

Innovation 2018


ડિઝીટલ ઓનલાઈન એક્ષામ – ICTજી.સી.ઈ.આર.ટી અને જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા ચોથા એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ નું આયોજન તા. ૨૦-૨૧ ડીસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવેલ હતું. આ ફેસ્ટીવલ માં જિલ્લના શિક્ષકોએ શાળામાં બાળકો માટે કરેલ નવતર પ્રયોગો રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં શાહપુર પ્રાથમિક શાળાના મ્ય્ખ્ય શિક્ષક શ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ દ્વારા ડિઝીટલ ઓનલાઈન એક્ષામ નો નવતર પ્રયોગ રજુ કરવામાં આવ્યો હતો.
       માય સ્કુલ સર્વર અને લર્નિગ ઈ ક્વોલીટીના કોલીબ્રી માધ્યમથી શરુ કરેલ આ એક્ષામમાં આચાર્ય નિયત સમયે ટેસ્ટ ને શરુ અને બંધ કરી શકે છે, એક્ષામનો સમય પૂરો થયા બાદ કોઈ વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન નો જવાબ આપી શકતા નથી. આચાર્ય એક્ષામ બનાવ્યા બાદ કોઈ પણ સમયે કયા વિદ્યાર્થીએ કેટલી એક્ષામ પૂર્ણ કરી, કેટલી બાકી, કોણે એક્ષામ શરુ કરેલ નથી જેવી તમામ વિગતો પોતાના ફોનમાં કે ટેબ્લેટમાં જોઈ શકે છે. આ સંપૂર્ણ એક્ષામની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે આ ટેસ્ટ ઈન્ટરનેટના માધ્યમ વગર કરી શકાય છે જેથી નેટવર્કના કોઈ પ્રશ્ન ઉદભવતા નથી. તેમજ વિદ્યાર્થીઓ એક્ષામ સિવાય અન્ય કઈ પણ ટેબ્લેટમાં જોઈ શકતા નથી. તમામ પ્રક્રિયા શાળાના "માય સ્કુલ સર્વર" ના ફ્રી વાય-ફાય ની મદદથી થાય છે.
        આ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ માં ગુજરાતના શિક્ષણ સચિવ શ્રી ડો. વિનોદ રાવ સાહેબ, એન.સી.ઈ.આર.ટી. ના નિયામક સાહેબ, જી.સી.ઈ.આર.ટી.ના નિયામક ડો. જોશી સાહેબ, તેમજ ગાંધીનગર જીલ્લાના ચારેય તાલુકા માંથી આવેલ પ્રાથમિક શિક્ષકોએ  શાળા દ્વારા ચાલતી આ ડિઝીટલ ઓનલાઈન એક્ષામ ના નવતર પ્રયોગને નિહાળ્યું હતું. અને પ્રોત્સાહન પૂરું પડ્યું હતું.